ถ่ายรูปแต่งงาน โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
(Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok)

www.birdeyeviewweddingstudio.com

BirdEyeView Wedding Studio 

Tel : 081 843 2726

ถ่ายรูปภาพงานแต่งงานโดยช่างภาพแต่งงานมืออาชีพ พร้อมคุณภาพและบริการระดับสูงสุด

ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอซีนีม่างานแต่งงาน

(แถมไฟสปอตไลท์วางหน้างานฟรี! ผู้ช่วยส่องไฟตอนตัดเค้กฟรี!)

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแบบให้ไฟล์ขนาดใหญ่ทั้งหมด

120211_bev_001120211_bev_002120211_bev_003120211_bev_004120211_bev_005120211_bev_006120211_bev_007120211_bev_008120211_bev_009120211_bev_010120211_bev_011120211_bev_012120211_bev_013120211_bev_014120211_bev_015120211_bev_016120211_bev_017120211_bev_018120211_bev_019120211_bev_020120211_bev_021120211_bev_022120211_bev_023120211_bev_024120211_bev_025120211_bev_026120211_bev_027120211_bev_028120211_bev_029120211_bev_030120211_bev_031120211_bev_032120211_bev_033120211_bev_034120211_bev_035120211_bev_036120211_bev_037120211_bev_038120211_bev_039120211_bev_040120211_bev_041120211_bev_042120211_bev_043120211_bev_044120211_bev_045120211_bev_046120211_bev_047120211_bev_048120211_bev_049120211_bev_050120211_bev_051120211_bev_052120211_bev_053120211_bev_054120211_bev_055120211_bev_056120211_bev_057120211_bev_058120211_bev_059120211_bev_060120211_bev_061120211_bev_062120211_bev_063120211_bev_064120211_bev_065120211_bev_066120211_bev_067120211_bev_068120211_bev_069120211_bev_070120211_bev_071120211_bev_072120211_bev_073120211_bev_074120211_bev_075120211_bev_076120211_bev_077120211_bev_078120211_bev_079120211_bev_080120211_bev_081120211_bev_082120211_bev_083120211_bev_084120211_bev_085120211_bev_086120211_bev_087120211_bev_088120211_bev_089120211_bev_090120211_bev_091120211_bev_092120211_bev_093120211_bev_094120211_bev_095120211_bev_096120211_bev_097120211_bev_098120211_bev_099120211_bev_100120211_bev_101120211_bev_102120211_bev_103120211_bev_104120211_bev_105120211_bev_106120211_bev_107120211_bev_108120211_bev_109120211_bev_110120211_bev_111120211_bev_112120211_bev_113120211_bev_114120211_bev_115120211_bev_116120211_bev_117120211_bev_118120211_bev_119120211_bev_120120211_bev_121120211_bev_122120211_bev_123120211_bev_124120211_bev_125120211_bev_126120211_bev_127120211_bev_128120211_bev_129120211_bev_130120211_bev_131120211_bev_132120211_bev_133120211_bev_134120211_bev_135120211_bev_136120211_bev_137120211_bev_138120211_bev_139120211_bev_140120211_bev_141120211_bev_142120211_bev_143120211_bev_144120211_bev_145120211_bev_146120211_bev_147120211_bev_148120211_bev_149120211_bev_150120211_bev_151120211_bev_152120211_bev_153120211_bev_154120211_bev_155120211_bev_156120211_bev_157120211_bev_158120211_bev_159120211_bev_160120211_bev_161120211_bev_162120211_bev_163120211_bev_164120211_bev_165
Using Format