BirdEyeView Wedding Studio

ในบรรดาเรื่องสำคัญในงานแต่งงาน เรื่องสคริปต์และลำดับพิธีการในงานแต่งงานนั้นถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญ

เราจึงขออนุญาตแบ่งปันลำดับพิธีการให้ว่าที่บ่าวสาวได้รับทราบ เพื่อที่จะนำไปจัดการงานแต่งงานได้อย่างราบรื่นครับ

ส่วนของคำถามที่มักถูกถามอยู่บ่อยๆ หรือเรื่องที่ว่าที่บ่าวสาวควรทราบ กดอ่านได้ที่หน้า "คำถามที่พบบ่อย" หรือที่ลิ้งค์นี้เลยครับ

http://www.birdeyeviewweddingstudio.com/faqs

สคริปต์และลำดับพิธีการงานแต่งงานฉลองสมรส ที่ใช้กันในงานแต่งงานโดยทั่วไป

1. เช็คความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีการดังนี้

- ประธานทุกท่านมาพร้อมแล้วหรือยัง( ควรให้รายละเอียดข้อมูลของ เจ้าบ่าว เจ้าสาว แก่ประธานในพิธีให้ทราบก่อนล่วงหน้าพร้อมแนะนำลำดับขั้นตอนในการกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว บนเวที )
- มีกี่คนที่จะขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาวหรือให้ประธานในพิธีเป็นผู้คล้อง ( แล้วแต่ความต้องการของเจ้าภาพ )
- คุณพ่อคุณแม่ ของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จะขึ้นเวทีด้วยหรือไม่ และจะกล่าวคำอวยพรใด ๆ ด้วยหรือไม่
- แจ้งให้นักดนตรีหรือผู้ที่ควบคุมเครื่องเสียง ทราบถึงลำดับขั้นตอนว่าควรจะเปิดเพลง หรือเล่นเพลง อะไรในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ช่วงคู่บ่าว - สาว กำลังเดินขึ้นเวที ควรใช้เพลงอะไร,ในช่วงที่ประธานอวยพรและร่วมดื่มแสดงความยินดีควรเปิดเพลงมหาชัย ตอนไหน หรือแม้กระทั้งในช่วงที่บ่าวสาวกำลังตัดเค้กควรเปิดเพลงอะไร เหล่านี้ ควรแจ้งให้ผู้ควบคุมเพลง หรือนักดนตรี ทราบก่อน
- เตรียมคิวPresentation และผู้เปิดPresentation( ถ้ามี)
- แจ้งให้ผุ้ควบคุมไฟผู้ควบคุมไมโครโฟน ทราบถึงควรหรี่ไฟ และเพิ่มไฟบนเวที ในช่วงเวลาใดบ้าง
- แจ้งให้พนักงานเสริฟ์น้ำดื่มให้พร้อมและเตรียมแก้วน้ำดื่มให้พร้อมสำหรับให้ประธานกล่าวดื่มร่วมอวยพร และเตรียมพวงมาลัยคล้องคอคู่บ่าวสาวพร้อมกับจัด ถาดใส่พวงมาลัยพร้อมผู้ถือถาดพวงมาลัย

2. เวลา19.30น. หรือเมื่อแขกเกิน 90% พิธีกรกล่าวเปิดงาน  / เชิญแขกชม Presentation (ถ้ามี)
สวัสดีครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผม (ชื่อ +นามสกุล ของพิธีกร ) ............ ในนามตัวแทนของเจ้าภาพ ขอกล่าวต้อนรับแขก
ผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข ความปิติยินดี และความทรงจำที่ดี ในงานมงคลสมรสระหว่าง คุณ.........
(ชื่อ + นามสกุล + ชื่อเล่น (เจ้าสาว ) และคุณ .............. (ชื่อ + นามสกุล + ชื่อเล่น (เจ้าบ่าว )

- กรณีมี Presentation
ก่อนจะเข้าสู่ลำดับพิธีการในช่วงต่อไปขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาทำความรู้จัก เจ้าสาว และเจ้าบ่าวกันให้มากขึ้นอีกสักนิดกระผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมภาพวีดีทัศน์ ความเป็นมาของคู่บ่าวสาว และเรื่องราวความรักของคนทั้งสองพร้อมๆ กัน เชิญชมครับ

เมื่อจบการPresentation
..ครับเมื่อชมภาพวิดีทัศน์กันแล้ว ทุกท่านคงอยากจะรู้จักตัวจริงของคู่บ่าวสาว ในค่ำคืนนี้ ...และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน"ปรบมือ" ต้อนรับ คู่บ่าวสาว ที่น่ารักในค่ำคืนนี้ด้วยครับ..ขอเชิญเจ้าสาว - เจ้าบ่าวบนเวทีครับ

.............................................................................................................................

- กรณีไม่มีPresentation
ก่อนจะเข้าในลำดับพิธีต่อไป ในโอกาสนี้กระผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน"ปรบมือ" ต้อนรับ คู่บ่าวสาว ที่น่ารักในค่ำคืนนี้ด้วยครับ..ขอเชิญเจ้าสาว - เจ้าบ่าวบนเวทีครับ

3. พิธีกรแนะนำตัวเจ้าสาว เจ้าบ่าว เล็ก ๆ น้อย ๆ
สำหรับเจ้าสาวของเราในค่ำคืนนี้คุณ...........( ชื่อ - นามสกุล+ ชื่อเล่น "เจ้าสาว" )เป็นบุตรคนที่......... ในจำนวนบุตรทั้งหมด............คนของคุณแม่..............และคุณพ่อ..........จบการศึกษาระดับ............จากสถาบัน..................ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น / ทำงานเป็น..............ที่บริษัท...............( ข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้พิธีกรกล่าว).................

สำหรับเจ้าบ่าวของเราในค่ำคืนนี้คุณ...................( ชื่อ - นามสกุล+ ชื่อเล่น "เจ้าบ่าว" )เป็นบุตรคนที่......... ในจำนวนบุตรทั้งหมด............คนของคุณแม่...........และคุณพ่อ...........จบการศึกษาระดับ..............จากสถาบัน..................ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น / ทำงานเป็น...............ที่บริษัท............( ข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้พิธีกรกล่าว)

4. พิธีกรกล่าวเชิญคูณพ่อคุณแม่ของทั้งฝ่ายขึ้นเวที เพื่อเป็นเกียรติ ถ่ายรูปหรือร่วมอวยพร 
( จะมีหรือไม่มีในช่วงนี้ก็ได้ )
ครับ ในลำดับต่อไปขอเชิญ คุณพ่อคุณแม่ ของเจ้าสาว และเจ้าบ่าว ขึ้นบนเวที เพื่อเป็นเกียรติแค่คู่บ่าวสาว ของเราในค่ำคืนนี้....ขอเชิญคุณพ่อ และคุณแม่ ครับ

5. พิธีกรกล่าวเชิญประธานขึ้นกล่าวคำอวยพร และคล้องพวงมาลัย
อาจมีประธานเพียงคนเดียวหรือจะมีทั้งประธานฝ่ายเจ้าสาว และฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้

- กรณีมีประธานเพียงคนเดียว
ลำดับต่อไปกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี คุณ..........(ชื่อ - นามสกุล + ตำแหน่ง )ให้เกียรติคล้องพวงมาลัย และกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาวครับขอเรียนเชิญครับ
-ประธานขึ้นคล้องพวงมาลัย และกล่าวคำอวยพรพร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว
-พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน ขอขอบพระคุณครับ คุณ........( ชื่อ - สกุล + ตำแหน่ง )

- กรณีมี ประธานทั้งฝ่ายเจ้าสาวและประธานฝ่ายเจ้าบ่าว
ลำดับต่อไปผมใคร่ขอเรียนเชิญประธานฝ่าย......................(เจ้าบ่าว - เจ้าสาว ) ( ดูว่าใครตำแหน่งหรืออาวุโสสูงกว่ากัน ) คุณ............... ชื่อ - นามสกุล + ตำแหน่ง ) ให้เกียรติคล้องพวงมาลัย และกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาว ครับขอเรียนเชิญครับ
-ประธานขึ้นคล้องพวงมาลัย และกล่าวคำอวยพรพร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว (เมื่อประธานกล่าวคำอวยพรจบ)
-พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน ขอขอบพระคุณครับ คุณ.........( ชื่อ - สกุล + ตำแหน่ง )

ลำดับต่อไปผมใคร่ขอเรียนเชิญประธานฝ่าย........(เจ้าบ่าว - เจ้าสาว ) คุณ........ ชื่อ - นามสกุล + ตำแหน่ง ) กล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาวครับขอเรียนเชิญครับ
-ประธานขึ้นกล่าวคำอวยพรพร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว
-พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน ขอขอบพระคุณครับ คุณ.......( ชื่อ - สกุล + ตำแหน่ง )

พิธีกรกล่าวเชิญคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย กล่าวให้คำอวยพร ( ถ้ามี )

6. พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานในพิธี และคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย อีกครั้ง 
- ประธาน และคุณพ่อ คุณแม่ ลงจากเวที 

7. พิธีกรดำเนินการสัมภาษณ์คู่บ่าว-สาว
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
- รู้จักกันเมื่อไร ที่ไหน / พบกันครั้งแรกปิ๊งกันเลยหรือไม่ / ความรู้สึกเมื่อได้พบกันครั้งแรก/ ใครจีบใครก่อน
- คบหาดูใจกันนานเท่าไร / ประทับใจกันอะไรเป็นพิเศษของกันและกัน
- ทั้งเจ้าสาว และเจ้าบ่าว มีอะไรที่ยังไม่เคยได้พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังและอยากจะพูดในค่ำคืนนี้ใหม
- สิ่งที่เจ้าสาวอยากให้เจ้าบ่าวได้เป็นในวันข้างหน้า หรือสิ่งที่เจ้าบ่าวอยากให้เจ้าสาวเป็นในวันข้างหน้าและต่อๆไป
- วางแผนจะมีลูกกันกี่คน / จะไปฮันนีมูนกันที่ไหน

***ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบทสัมภาษณ์กว้างๆ เท่านั้น ทั้งนี้พิธีกร จะใช้เนื้อหาบทสัมภาษณ์อื่น ๆ ได้ แล้วความสนิทสนมตามกรณี

สุดท้ายนี้อยากให้เจ้าบ่าวพูดอะไรสักเล็กน้อยจากใจเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาให้เจ้าสาว ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้ด้วยครับ
-เจ้าบ่าวกล่าวจบ ให้พิธีกรหันมาถามเจ้าสาวบ้าง
และเจ้าสาวล่ะครับจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยจากใจเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาให้เจ้าบ่าว ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้บ้างครับ
- เจ้าสาวกล่าว

8. พิธีกรถามคู่บ่าวสาวว่าในค่ำคืนนี้มีอะไรพิเศษ ๆ จะมอบให้แก่กันบ้าง
ไหน ๆ ก็มาถึงวันนี้แล้ว เจ้าสาวเจ้าบ่าวไม่มีอะไรพิเศษ ๆ ที่จะมอบให้กัน ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้บ้างหรือครับ
ตัวอย่าง
- ให้เจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าว ให้เจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาว
- ให้เจ้าสาวเจ้าบ่าว ร้องเพลงเซอร์ไพรส์ให้แก่กัน
- ให้เจ้าบ่าว- เจ้าสาว มอบของขวัญเพื่อ Surprise กันและกัน ( อาจเรียกน้ำตาเจ้าสาวได้ หรือไม่ก็เป็นที่ประทับใจแก่แขกที่มาร่วมงานไม่น้อย)

9. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาวจุดเทียนมงคลและตัดเค้กวิวาห์
- นักดนตรีเล่นเพลงที่ได้จัดเตรียมไว้หรือ เปิดเพลงจากแผ่น
-ลำดับต่อไปก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งแห่งค่ำคืนนี้ขอเชิญคู่บ่าวสาว จุดเทียนมงคล พร้อมตัดเค้กวิวาห์ เพื่อเป็นศิริมงคล ของชีวิตคู่ที่สดใสและมีความเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าและต่อไป ขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ
- นำเค้กไปให้ประธานในพิธี  คุณพ่อ คุณแม่ ตามลำดับ

10. พิธีกรกล่าวนำเป็นสู่การโยนดอกไม้ของเจ้าสาว
- พิธีกรเชิญเจ้าสาวและเจ้าบ่าวกลับขึ้นบนเวทีเพื่อโยนช่อดอกไม้ให้กับ สาว ๆ ที่มาร่วมในงาน
- เชิญผู้ได้รับดอกไม้ขึ้นบนเวทีเพื่อสัมภาษณ์เล็กน้อยและให้คำอวยพรแก่บ่าวสาว

11. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาว กล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
ลำดับต่อไป ผมขอเชิญคู่บ่าวสาว กล่าวคำขอบคุณ ท่านประธานในพิธี คุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงครอบครัวทั้งสองฝ่าย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยครับ ...เชิญครับ...
- เจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมคำพูดกล่าวคำขอบคุณ

12. พิธีกรกล่าวปิดงาน
ในนามของเจ้าภาพ และคู่บ่าวสาวกระผมขอขอบคุณท่านประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดีในวันที่สำคัญที่สุดของคู่บ่าวสาวในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยมาณ ที่นี้ และงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากบุคคลทั้งสองคนนี้ไม่รักกัน เพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณ"ความรัก" ที่ทำให้ เราได้ปลื้มปิติ ยินดีกับชีวิตคู่ของเค้าทั้งสองคน 

ครับ.. และ สำหรับคู่บ่าวสาวชีวิตกำลังเริ่มตันขึ้น ..แต่สำหรับตัวพิธีกรเอง คงต้องจบหน้าที่พิธีกรเพียงเท่านี้และช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอเชิญท่านรับฟังเพลงจากทางวงดนตรี ได้ตามอัธยาศัยครับ


- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

***  สคริปนี้เป็นเพียงแนวทางส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในงานของท่าน ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงช่วยท่านประหยัดเวลา และความคิดไปได้ไม่มากก็น้อย

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

BirdEyeView Wedding Studio ไม่ได้เป็นผู้เขียนบทความนี้นะครับ เพียงแค่นำมาแบ่งปันเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อว่าที่บ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงาน แล้วก็ปรับเปลี่ยนบางส่วนให้เข้ายุคเข้าสมัยอย่างที่เห็นในงานแต่งงานอยู่ทุกวันนี้ ทีนี้ไม่ทราบว่าใครเขียนก็เลยไม่ได้ลงเครดิตไว้ให้ อย่างไรก็ขอบคุณเจ้าของสคริปต์นี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Using Format