BirdEyeView Wedding Studio และร้าน LOVE CONCERTO คือร้านเดียวกันหรือไม่?


ใช่แล้ว! โดยแบรนด์ BirdEyeView Wedding Studio ลูกค้าสามารถติดตามได้ในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพและวีดีโองานแต่งงาน

ในส่วนของชุดแต่งงานของที่ร้านสามารถติดตามที่ได้แบรนด์ LOVE CONCERTO www.loveconcerto.net

ทั้งสองร้านใช้หน้าร้านเดียวกัน ที่ถนนเพชรเกษม ใกล้ปากซอยเพชรเกษม 32

BirdEyeView รัก LOVE CONCERTO

Using Format